המכתב היומי

יום ה’ י”ז כסלו תשפ”א
ר’ מוטל גוטרמן ז”ל היה מראשוני החברים בחבורתו של ר’ אשר, ובהזדמנות אחת סיפר את סיפור התקרבותו אל ר’ אשר.בעבר עסק לפרנסתו בתפירת כיפות ובמכירתן לחנויות, באותו הזמן היתה לו לר’ אשר חנות ברחוב יפו, שם מכר בין היתר גם תשמישי קדושה, והוא – ר’ מוטל – היה מספק לר’ אשר את הכיפות.מול חנותו של ר’ אשר עמדה חנותו של יהודי אחר שגם כן מכר כיפות, וגם לו היה מספק כיפות למכירה, ובמשך תקופה ארוכה היה ר’ אשר שואל אותו בכל פעם כמה כסף חייב לו בעל החנות השכנה והיה משלם את חובותיו, ר’ מוטל סיפר שהיה משוכנע כי יש לר’ אשר איזו שותפות עם אותו יהודי…עד לאותו יום, בו נכנס לחנות השנייה, ושוחח עמו באשר לחוב מסויים שהיה חייב לו, וכאשר ראה שהוא אינו מצליח להגיע עמו לעמק השווה, פטרו ר’ מוטל גוטרמן ואמר לו: אני כבר אדבר עם אשר… כשרק שמע בעל החנות את שמו של ר’ אשר התחיל לקללו ולדבר בגנותו בעצבנות יתרה. באותו רגע קלט ר’ מוטל שבעצם אין שום קשר בין ר’ אשר לאותו בעל חנות, ואדרבה, אותו אדם רואה את ר’ אשר כמתחרה ויריב ויש לו עליו שנאה עזה בליבו, ואילו ר’ אשר מתוך רצון להסיר כל רגש של נקמה ושנאה מליבו, משלם את כל חובותיו!

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5