המכתב היומי

יום שני ח’ אייר תשפ”ב ולכן אותו ענין היה עם דור המדבר כשחיו מאז יציאת מצרים ומעמד קריעת ים סוף בגדלות המוחין, דהרי היו דור דעה ופתאום אחר כל העבודה של מ”ט ימי הספירה שבזה תקנו את כל הז’ ספירות אחת לאחת, בא הרבש”ע ואמר להם לא תרצח לא תנאף לא תגנוב, בזה סתר את כל בנינם של גדולי הדור ובפעם אחת החריב את כל יישותם ולכך פרחה נשמתם, שכשהאדם מגלים לו שפלותו וטעותו שלא חי בבהירות עם מצבו האמיתי ומתגלה זאת אליו בפעם אחד, מיד אין בו כוח לעמוד ופורחת נשמתו מרוב ההשפלה

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5