המכתב היומי

יום שלישי ט”ו סיון תשפ”ב דברים נפלאים כתב רבינו בעל ה’חתם סופר’ זי”ע: “הנה לכל אדם יש גבול לחכמה שלו. יש שמדת הקנאה גבולה, כשמגיע לקנא את חברו פסקה החכמה שלו מפני הקנאה, ועושה דברים שהשכל מנגדם מפני הקנאה. ויש שעושים גבולה אהבת ממון או כבוד וכה”ג.  אמנם, הצדיק אין די בכל הני מילי להעבירו על חכמתו, כי החכמה עולה על כולנה, אמנם שם גבולה “שלום”, כשרואה שאם יעשה כפי חכמתו יגיע מזה מחלוקת ומריבה, אזי אומר: עד פה תבוא גבול חכמתי, ומוטב שאהיה שוטה כל ימי ולא אחזיק במחלוקת אפילו שעה אחת. 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5