המכתב היומי

יום שישי כ״ט מנחם-אב תשפ״ב

רבינו בחיי 
“ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, 
הנה נתבאר בפסוק זה שהרשות והבחירה בידו של אדם, 
רצה להדריך עצמו בדרך ישרה או להתיצב על דרך לא טוב, 
הכל מסור ברצונו והכל תלוי בבחירתו, 
ומזה אמר הכתוב (שם ה) מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי, 
למד שאין הקב”ה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע עד שיעשה טובה או רעה אלא הכל מסור בידו, 
כי אילו היה הקב”ה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע 
או יהיה שום דבר מושכו בעקר תולדתו לאחד מהדרכים טוב או רע 
איך יצוה הקב”ה אותנו על ידי נביאיו לעשות כך,
כיון שהוא מתחלת בריאתו כבר נגזר עליו או תולדתו תמשכהו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו, ו
מה מקום היה לכל התורה כלה להפרע מן הרשע או לשלם לצדיק שכר טוב, 
וזה עקר גדול ועצום והוא יסוד האמונה 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5