המכתב היומי

יום שישי כ״ב מנחם-אב תשפ״ב

אור החיים עקב פרק ח
(יח) וזכרת את ה’ וגו’. פירוש
צריך לתת לבו על טובתו כי מה’ היתה לו, 
ודבר זה יעירהו תמיד להכיר בוראו והשגחתו עליו, 
ותחילת תחבולות יצר האדם היא 
להשכיחו דבר זה ודרך זה יכנס לאבדו, 
ואולי כי לזה סמך מאמר שאחרי זה והיה אם שכוח תשכח פירוש אם שכוח דבר זה שה’ הוא המטיב לך וגו’ סופך שתשכח את ה’, וסופך ללכת אחרי אלהים אחרים, ולא במחשבה לבד אלא במעשה כאומרו ועבדתם, ולא עבודה שאינה מסויימת באיסור אלא והשתחוית להם שהיא עבודה מסויימת באיסור לכל עבודה זרה שבעולם, כאומרם ז”ל (סנהדרין ס’ ב) המשתחוה למרקוליס חייב הגם שאין עבודתו בכך, 
הא למדת שהזכירה זו גדר גדול לעבודת ה’ 
ומחסרונה ידיחנו השטן ממדריגה למדריגה למטה ממנה:

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5