המכתב היומי

יום שישי כ”ט אדר ב’ תשפ”ב ונמצא כאשר הצרוע בא אל הכהן שיטהר אותו, והראה לו נגעו ופגמו שפגם, אז הכהן בעצמו נעשה שפל בעיניו מאוד,באמרו כי בוודאי גם הוא פגם בכל זה, דאם לא כן מאין בא זה להראותו כל אלה, ובכח זה שהכהן עצמו שב בתשובה לפני השי”ת ונכנע לפניו ית’, על ידי זה ממשיך גם להצרוע הבא אליו טהרה רוחניות, ורואה בשפלותו ומתחרט על גאותו שנתגאה שעי”ז בא לו הנגע ואז טהור הוא וראה הכהן והנה כסתה הצרעת את כל בשרו שרואה בבשרו של הכהן עצמו כסתה הצרעת שרואה שגם הוא בעצמו אין לו עדיין שום אבר מתוקן כראוי ומכף רגל עד ראש אין בו מתום ונכנע מאד על זה פני השי״ת ומתחרט ושב אליו בכל לבבו ובכל נפשו ואז וטהר את הנגע וגו׳ טהור הוא שבכח זה ממשיך ג״כ הטהרה אל הצרוע הבא אצלו וממשיך עליו הרחמים עליונים

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5