המכתב היומי

יום שישי ז’ ניסן תשפ”ב זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן וגו׳ ודרשו רז״ל מוציא רע שבעון לשון הרע נגעים באין, אבל הענין הוא …  ישראל הם דבר חשוב מאוד לפני השם יתברך שבשבילם ברא כל העולמות כל הברואים והשם יתברך מקבל תענוג מכל אחד מישראל אפילו מרשע גדול …  וכשמדבר לשון הרע על אחד מישראל אפילו כשאומר אמת הוא מבטל תענוג הבורא יתברך כביכול ומביא בו מדת עצבות כביכול … ומהפך מעונג לנגע לכן שכרו מדה כנגד מדה נגעים באים עליו.  ואמרו רז״ל גדולה לשון הרע כנגד עבודה זרה… וצריך לדקדק מה ענין עבודה זרה ללשון הרע … והנה השם יתברך אינו מדבר לשון הרע על ישראל כמו שהאב אינו מדבר על בנו נמצא כשהאדם מדבר לשון הרע מראה בעצמו שהוא מכחיש שדבורו הוא מלכות שמים…ולכן הוא כעובד עבודה זרה…

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5