המכתב היומי

יום רביעי כ’ אדר ב’ תשפ”ב
וכל אדם מישראל כל אחד במדרגתו צריך ומוכרח לבוא למדה זו כדי להחיש גאולה לעולם 
וזה תלוי בכל אחד ללא יוצא מן הכלל כי נתארכו השנים דוקא משום שכל אחד יזכה לכך לבל ידח ממנו נידח 
ואשרי מי שיזרז עצמו לעבודה זו יהיה זוכה ומזכה ומכריע את כל העולם לכף זכות

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5