המכתב היומי

יום ו’ כ”ח אדר תשפ”א
העיקר האמונה הפשוטה והעיקשיות לא להיות נשבר ברגעים שנופל עליך עצבות 
באותה הנשימה שהשם יתברך מגלה עצמו עליך 
שתחייה איתו בצערו על בניו שהם חיים בשנאת חינם וכל הדרכים הרעים המפריעים את התקשרותו אלינו. 
והוא מביא עליך התעוררות של כאביו להשתתף בצערו שיהיה לו מקום בעולם העשייה שמשם נובע חיות כל העולמות. 
וכשאין לו חלק למטה אין לנו כוחות יניקה מלמעלה וכל המעיינות נסתמים 
ובגלל שהוא מרחם על בריותיו הוא גורם צער וכאב שיצעקו אליו 
שיעורר רחמיו על עמו ויגאל אותנו בקרוב.
ובמקום לצעוק מעומק ליבנו שיהיה סוף לצרותינו ונתאפק על כאבינו ויסורינו שהם יסורי אהבה, 
גורמים אנחנו שמכניסים את עצמנו לעצבות ונידבקים ליצר שהוא הפך הקדושה 
וזה בגלל המינימום שנכנעים אליו, שמעניק אותנו במסכנות ומפקירים אנחנו את כל חיינו בלי חשבון הנפש שמדרדרים עד אין סוף 
ובגלל הסיפוק המלא של השטן מאותה נשימה מקשיחים את ליבנו ומפקירים את נפשנו ואורך ימינו ומאבדים שני עולמנו בזה ובבא. 
על כן צריכים להיות תמיד על המשמר ולא לשכוח אף נשימה מדביקות בורא בכל מקום שאנו נמצאים ולצעוק אליו עד שירחם עלינו ויוציאנו לאור גדול ואפילו במעמקים הוא שומע את קולנו כי אתה שומע תפילת כל פה….”

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5