המכתב היומי

יום ו’ כ”ב כסלו תשפ”ב
ויוסף הורד מצרימה.
כל אדם נברא כך, שמטבעו הוא מוריד את ה”דעת” שלו לתוך ‘מצרים’.
במקום לראות חיובי, הוא רואה שלילי.והקב”ה שולח לכל אחד הזדמנות, כ”אשת פוטיפר”, שבאמצעותו יוכל האדם להתרומם ולעלות את הדעת שלו אל הגאולה.מתוך הבנת החוסר אונים שלו.
וכך כתוב השבוע באור המאיר, ד”ה ויוסף:..כל אדם אשר אין לו השכל לדעת אשר בכל מקרי ופגעי הזמנים גם שם יש התלבשות אלקות....השכל נופל תחת הזמן....אמנם לגודל רחמנותו יתברך....וכבר נודע שנוהג בכל דור ודור נוהג זה הענין, שיש לצדיק זה הבחינה שהיה לו עם אשת פוטיפר....ואם מתקן המחשבות גורם תוספת תענוג להקב”ה..
..להיות שהשיב את הניצוץ הקדוש שהיה תחילה רחוק מהקב”ה....ולזה רומז: מרחוק ה’ נראה לי – אפילו מדבר שנראה לכאורה רחוק מהקב”ה, גם משם ה’ נראה לי..

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5