המכתב היומי

יום ו’ ט’ חשון תשפ”ב
בהיות האדם מאמין שכל הגבורות הם חסדים , 
בָזהֶ מתִמְתּקַיםְִ כָּל הגַּבְוּרוֹת בּחַסדֲים– דהיינו שהגבורות עצמם במקומם מתמתקותגם הם בכח האמונה .
שׁהרֶיֲֵ בּאמֶוֱּנָה זוֹ – שכל הגבורות הםחסדים , לא רק שהגבורות נמתקות , אלא וּמשּׁםִ מתִבּרְךָ ונשְִׁפּעְ אֱָמוּנָתו יתִּברך הָחזַקֲָהָ – דהיינו שהאמונה עצמה של האדם, גם היא מתברכתונשפעת משם .

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5