המכתב היומי

יום ו’ ח’ כסלו תשפ”ב
ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו בשם הרר”ב ממעזיבוז זי”ע ויקח מאבני המקוםוישם מראשותיו פירש”י שעשאן לראשו כמין מרזב מפני החיות רעות. 
והקשה למה היה צריך שמירת הראש יותר מן כל הגוף. 
ופירש כי הצדיקים הם בטוחים שלא יזיק להם שום בריה בכל האיברים, לפי שהם כולם קדושיםולא פגמו ח”ו בשום אבר. 
אמנם הראש שבו המחשבה,אפילו הצדיקים יראים, לפי שהמחשבה רצוא ושוב כהרף עין. ומי יודע במחשבה פתאומית כרגע שעובר עליה, לכך עשה שמירה לראשו ולא לכל גופו

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5