המכתב היומי

יום ו’ ז’ אב תשפ”א
בפסוק בשנאת ה’ אותנו כו’. וע”ז נאמר נתנה עלי בקולה ע”כ שנאתי’. 
כי הקב”ה חשב לטובתנו. וע”י שאמרו בשנאת. נהפך ח”ו לשנאה 
ויש לנו ללמוד ק”ו מדה טובה המרובה 
אשר גם בגלותנו עתה שנתגרשנו משלחן אבינו שבשמים. 
יש לנו להאמין ולבטוח באבינו שבשמים. 
כי מאהבה הוכיח אותנו כמ”ש אשר יאהב ה’ יוכיח. ומתוך אמונה זו יתהפך באמת לאהבה.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5