המכתב היומי

יום ה’ ב’ אדר א’ תשפ”ב
תפארת שלמה בשם הבעש”ט 
מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את  תרומתי. היינו שכל איש צריך ליקח לעצמו מדות טובות לעבוד בהם הבורא  ב”ה 
מכל אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתיהיינו מן התאוות החיצוניות אשר היצר מסיתו 
לאהב’ ויראה רעה 
מאותה המדה יקח לעצמו 
לאהוב הבורא ב”ה 
וכן שאר המדותובאמת כתבו הספרים הקדושים אלו הי’ עשו הולך בדרך התורה הי’ העבדות שלו 
יותר גבוה מבחי’ העבדות של יעקב 
מפני כי הוא מסטרא דדינא קשי’ 
ולבו הי’ פונה לכל התאוות רעות 
ואם הי’ מעלה זה לעבדות הבורא 
הי’ טוב מאד כידוע 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5