המכתב היומי

יום ה׳ כ״ט חשון תשפ״ב
להבחין ביןשפלות אמיתית 
לשפלות מוטעה. 
השפלבאמתלא יזרוק אשמתו אל הזולת
 אף אםיהיה לכאורה מוצדק, 
אלא מרגיש שפלותו
מתוך רקב עצמותיו 
שהוא אפס אפסים 
איןבו ממש. 
לעומת זאת 
השפל המוטעה
יכוללדבר על שפלות
בפה מלא ובלשון רחבה,אך כאשר בא במבחן המציאות
אינו מסוגללקחת 
חלק באשמה עצמית ויחפש חיפושאחר חיפוש 
את מי להאשים, 
וכאשר ימצא 
איזה גורם כל שהוא שניתן יהיה להטיל האשמה עליו
יעשה זאת בשמחה. 
כי מוכן
יותר להתאבד 
מאשר להאשים את עצמו. 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5