המכתב היומי

יום ה׳ ט״ו מנחם-אב תשפ״ב

חייב אדם ללמוד בכל יום תורה 
שנאמר “והגית בו יומם ולילה”,
ואין די במה שלומד ביום או בלילה
אלא חייב ללמוד בשתי העונות של היממה, 
בין בעונת היום ובין בעונת הלילה 
הג”ה יש לאדם להתחיל ללמוד 
מט”ו באב ואילך בלילה
ומאן דלא מוסיף יסיף
(שו”ע יו”ד סי’ רמו ס”א)

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5