המכתב היומי

יום ד’ כ”ט טבת תשפ”א
והדרך האמיתית – היא דרך האמונה הפשוטה!
לחיות עם הסיבות של הרחמים שהקדוש ברוך הוא מראה לו בכל יום ובכל שעה – שרק רחמיו המרובים עומדים לו על כל צעד ושעל…
ועל כן לא יתגאה בשעה שההצלחה מאירה לו פנים, כי יודע הוא שאין לו שום חלק בכך – כי רק רצון הבורא היה זה!!!
וכן כשהוא נכשל חס ושלום אין הוא מתייאש, כי רואה בכך סיבה שהקדוש ברוך הוא רומז לו להתקשרות עמוקה – דרך הכאב והצעקה מן הלב, שלא יעזוב את נפשו לראות שחת,
וידו פשוטה לקבל שבים… 
(מכתב פג)

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5