המכתב היומי

יום ד’ כ”ח שבט תשפ”א
כל נשימה אצל האדם היא בריאה חדשהוכמו שהריבונו של עולם הוא
“מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית”כך צריך האדם להגיע לאותה בחינה
שאין לו קיום כלל אפילו נשימה אחתוממילא יבא מזה לאיחוד עם שורשו
ולדרגת שלימות של“מה אני בורא אף אתה בורא”

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5