המכתב היומי

יום ג’ י”א אב תשפ”א
הרב גדליהו סגלשאל את ר’ אשר כיצד מגיעים לדרגה“והסירותי את לב האבן”. 
אמר לו: אתה לא צריך להסיר את לב האבן, אתה צריך לחיות אתו “דו דארפסט לעבן מיט איהם”
ולהכיר אפסיותך שאתה לא יכול להחזיק מעמד אף רגע אחד נגד היצ”ר, 
כך תגיע לידי הכרת אלקות, מתוך כשלונותיך, מתוך זה שאתה מוכן ועומד לחטוא את החטאים הכי גדולים, 
ובכל זאת אתה לא עושה זאת, תראה בזה את רחמיו המרובים של הקב”ה 
וזהו “מבשרי אחזה אלוק”מהגוף מתאוותיו ושאיפותיו אתה רואה את האלוקים הרועה אותך מעודך ושולח לך סיבות גלויות ונסתרות לבל תחטאו. 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5