המכתב היומי

יום א’ כ”ט ניסן תשפ”א
שפת אמת תזריע תרמ”אעל ידי הנגעים הרוויחו המטמוניות
כל הסתרות שיש לכל עובד ה’. הם יסורין של אהבה למצוא המטמוניות. 
ועל זה כתיבאם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה’ ודעת א’ תמצא

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5