המכתב היומי

יום א’ כ”ח שבט תשפ”ב 
שֶׁאֵין לְךָ אָדָם שֶׁאֵין לוֹ שָׁעָה, אבות פרק ד משנה ג אף שעכשיו לא תראה בו צורך כלל בעולם, מדהוא משולל מכל דעת ולא עוד אלא שתראהו ג”כ דוחק עבדי ה’ ורודפם, והוא כשחפת בעולם. 
עכ”פ דע, שלא לחנם הניחו הקב”ה בחיים עדיין, על כרחך שיש בו עכשיו צורך הנעלם ממך, או שיבוא שעה שיהיה צורך בו, ומי יודע מהו הטוב שיתגלגל על ידו, ואל דעות ה’: תפארת ישראל

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5