המכתב היומי

יום א’ כ”ז תשרי תשפ”ב
חינוך הבנים צריך להיות דומהלתרנגולת הדוגרת על ביצה, שממנה צריך לצאת אפרוח. 
בתחילה היא צריכהלשבת כ”א יום על הביצה כדי שהיא תתחמם ותהיה ראויה להוציא אפרוח,
ושתי עבודות סותרות יש בכך: מצד אחדהיא צריכה לשבת על הביצה ולכסותה מכל צדדיה, שלא תתקרר, כי אם יכנס בה מעט קרירות לא תיצלח הביצה,ומצד שני היא זקוקה לזהירות יתירהשלא תלחץ יותר מדי, בכדי שלא תקבל הביצה שום סדק ותלך לאיבוד. והיאעבודה קשה ומיוחדת במינה, 
והבורא חנן בינה לשכוי, וכל תרנגולת יודעת את המידה המדוייקת. 
וזהו “חינוך”, שמצד אחד דרוש שמירה רבה שלא יכנס בנעררוח זרה, ומצד שני הוא זקוק לזהירות

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5