המכתב היומי

יום א’ כ”ב ניסן תשפ”א
חוב הוא מוטל על האדם 
לשים עצמו להתבונן, 
כי אם אינו מתבונן ומחשב, 
הנה לא תבוא חכמה לבקש אותו, 
ונשאר בחושך בלא ידיעה, 
והולך בדרכי הַהֶבֶל ובאפילה, 
וסוף דבר יתן דין וחשבון 
לפני מלך מלכי המלכים 
הקדוש ברוך הוא, 
על שלא נשתמש 
מן החכמה 
ומן הכח 
אשר הטביע בו לעשות חיל. 
זה ודאי פיתוי היצר, 
הסיטרא אחרא, 
אשר ישתדל בכל עוז 
להפילו בזה העולם ובבא, 
ואין דבר מחליש הנשמה לפי היצר 
כחסרון הידיעה.
ואם היתה הידיעה רחבה 
ועומדת על לב בני האדם – 
לא היו חוטאים 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5