המכתב היומי

יום א’ י”ד שבט תשפ”ב
הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם:אבות פרק ד משנה ג
אפילו לכסיל ולבער, ומשולל מכל דעת ואפילו אשר הוא רשע למות, תרחם על קלקולם ולא תבזם, 
כי לא אותם רק בוראם תחרף, ואם כי ממך נעלם טעם הווייתם, אלקים הבין דרכו, וכל פעל ד’ למענהו וגם רשע ליום רעה [משלי ט”ז פ”ד]:תפארת ישראל

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5